SmallWorld

I Love My Life

Wire Wrapped … ดัดลวด ให้เป็นลาย

ศิลปะการดัดลวด (Wire Wrapped) เพื่อทำตัวเรือนเครื่องประดับ เป็นเทคนิคเก่าแก่มีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยสุเมเรียนหรือหลายพันปีก่อนคริสตกาล และยังพบหลักฐานเป็นเครื่องประดับประเภทนี้ทั้งในวัฒนธรรมอียิปต์และโรมัน

เครื่องประดับที่นับว่าเป็นเทคนิค Wire Wrapped ต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ ใช้เส้นลวดหรือสิ่งที่คล้ายเส้นลวด เช่น เฮดพิน ห่วง และมีการเชื่อมต่อกันโดยทางกลไก ไม่ใช้การบัดกรีหรือวิธีการทางความร้อนอื่นในการประสานชิ้นงาน กลไกดังกล่าวอาจเป็นการม้วนปลายลวดให้เป็นห่วงกลมแล้วเกี่ยวต่อๆ กัน การนำห่วงกลมหลายๆ ชิ้นมาร้อยต่อกัน หรือการถักเส้นลวดขนาดเล็กเป็นผืนหรือเส้น เช่น ใช้ลวดเงินถักเป็นเปียขึ้นรูปเป็นเข็มขัด หรือการใช้เส้นลวดขดพันรอบอัญมณีแล้วม้วนเป็นห่วงด้านบนเพื่อแขวนเป็นจี้

หัวใจสำคัญของการดัดลวดจึงอยู่ที่ทักษะการทำห่วงที่ปลายลวด ประกอบด้วยการเปิดหรือปิดห่วงเพื่อเกี่ยวต่อกันกับห่วงอื่นๆ รวมถึงการพันปลายลวดเพื่อไม่ให้ห่วงเปิดออก การบิดเกลียว งอ และการตัดลวด

ด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายนี้เอง เครื่องมือสำหรับงานดัดลวดเพื่อทำเครื่องประดับจึงมีเพียงสามชิ้น ได้แก่ คืมตัด สำหรับการตัดเส้นลวด คืมปากกลมสำหรับการม้วนปลายลวดให้เป็นรูปห่วง และคีมปากแบนสำหรับจับชิ้นงานไม่ให้เลื่อนหลุดระหว่างการดัด ในบางประเทศที่มีการทำงานดัดลวดกันอย่างแพร่หลาย ได้มีการประดิษฐ์แผ่นพลาสติกหรือแผ่นไนลอนหุ้มบนคืม เพื่อให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนของปากคีมบนเส้นลวด นอกจากนี้อาจมีเครื่องมืออื่นๆ เพื่อความสะดวก หรือความเหมาะสมกับแบบของชิ้นงาน เช่น ไม้บรรทัด ฆ้อน แผ่นขึ้นรูป (Jig)

ลวดที่ใช้ในงานดัดลวดมีหลายขนาด ผลิตจากวัสดุที่หลากหลาย เช่น ทองแดง นิเกิล สแตนเลส อลูมิเนียม เงิน หรือทอง ลวดแต่ละชนิดมีมาตราวัดขนาดที่เหมือนกันเรียกว่าเกจ์ (Gauge) ลวดที่มีเลขเกจน์น้อยจะมีขนาดใหญ่กว่าลวดที่มีเลขเกจ์สูง ลวดเหล่านี้มักขายกันแบบม้วนพันแกนไว้ ความยาวจะแตกต่างกันตามราคา ยกเว้น Memory Wire ที่จะเป็นลวดขดสำเร็จรูปขนาดพอเหมาะสำหรับการทำกำไลข้อมือหรือแหวน โดยสามารถตัดใช้ได้มากน้อยตามความต้องการ รวมถึง ลวดเหล่านี้จะมีสีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ผลิตลวด ยกเว้นลวดทองแดงเคลือบสีที่จะมีสีสันสดใสให้เลือกได้มากมาย

ความแข็งของลวดจะแบ่งเป็นสามระดับ ได้แก่ dead soft เป็นระดับที่มีความอ่อนตัวใช้พันหรือบิดเกลียวได้ดี Half hard เป็นระดับที่แข็งปานกลางใช้ในส่วนที่ต้องรับน้ำหนักได้ และ Full Hard เป็นระดับแข็งมากเหมาะสำหรับการทำตะขอหรือส่วนที่ต้องรับแรงดึงมาก

อัญมณีที่ใช้กับงานลวดดัดนิยมใช้อัญมณีชิ้นใหญ่ เป็นก้อนดิบยังไม่ได้เจียระไน เป็นก้อนแบบขัดมัน หรืออัญมณีแกะสลัก ไม่นิยมใช้อัญมณีเจียรเหลี่ยมแบบต่างๆ ในงานดัดลวด นอกจากอัญมณีอาจใช้ลูกปัด คริสตัล งานแกะสลักไม้หรือหินชิ้นเล็กๆ เหรียญ เขี้ยว งา กระดูก เปลือกหอย รวมถึงสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ เช่น นำแหวนที่ระลึกมาดัดลวดล้อมเพื่อห้อยกับสร้อย ขณะเดียวกันงานดัดลวดแบบไม่มีอัญมณีประกอบก็มีเสน่ห์น่าสนใจไม่แพ้กัน

Advertisements

Single Post Navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: